Plan lekcji
Zapoznaj się z aktualnym planem lekcji w Naszej szkole.
 
Jadłospis
Zobacz co Nasza kuchnia serwuje w tym tygodniu na obiady.
 
Dowóz dzieci
Harmonogram dowozu
dzieci do Naszej szkoły.
 
Zgubiłeś legitymację?
Zapoznaj się
jak uzyskać duplikat.
 

OPŁATA ZA OBIADY ZA m-c MARZEC

 WYNOSI 99,00 zł

 Wpłaty przyjmowane są do 10 marca

Przypominamy o  możliwości dokonywania wpłat na obiady

w sekretariacie szkoły oraz na rachunek bankowy szkoły:

Szkoła Podstawowa w Solcy Wielkiej

Solca Wielka 58, 95-035 Ozorków

Nr rachunku bankowego: 82 8786 0001 0001 1585 2001 0001

Podając w treści przelewu: Nazwisko i imię dziecka, klasę oraz miesiąc,

   za który dokonywana jest wpłata.