Drukuj

Płatności za obiady szkolne będzie można dokonywać TYLKO PRZELEWEM  na rachunek bankowy szkoły:

Nr rachunku bankowego: 82 8786 0001 0001 1585 2001 0001

Szkoła Podstawowa w Solcy Wielkiej

Solca Wielka 58,  95-035 Ozorków

Podając w treści przelewu: Nazwisko i imię dziecka, klasę oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata

WAŻNE! Prosimy o dokonywanie wpłat na dany miesiąc od pierwszego dnia miesiąca, nie w ostatnich dniach miesiąca kończącego się (np. za październik trzeba dokonać wpłaty od 1 października – nie można wpłacić na październik w ostatnich dniach września)

 

 Zasady korzystania z obiadów szkolnych:

-  W miesiącu wrześniu płatności należy dokonać do 10 września (piątek), natomiast obiady zaczną się od 6 września (poniedziałek).

- Termin zapłaty w kolejnych miesiącach: do dziesiątego dnia każdego miesiąca, przy czym za datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy. Wyjątek stanowią opłaty za żywienie w miesiącach: wrzesień i styczeń.

 - Cena jednego obiadu: 4,50zł.

- Wpłat należy dokonywać w kwocie jaka została wyliczona i podana przez szkołę na stronie  internetowej i tablicy informacyjnej w wejściu szkoły.

- Nieobecność dziecka w szkole zgłasza rodzic/opiekun. Zgłoszenia należy dokonać do godz. 9:00  danego dnia telefonicznie (42 718 63 24 lub 506 085 732).

- Odliczona kwota podlega zwrotowi na podany rachunek bankowy, który zostanie umieszczony w deklaracji obiadowej

- Deklaracje obiadowe zostaną rozdane do wypełnienia na pierwszym spotkaniu z rodzicami, również będzie można je pobrać ze strony internetowej naszej szkoły (z zakładki „Do pobrania”).

- Wypełnioną deklarację można będzie donieść do sekretariatu szkoły lub przesłać skan wypełnionej deklaracji na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 - Opłata za niezgłoszoną nieobecność dziecka na obiedzie nie podlega zwrotowi.

 - W przypadku rezygnacji z obiadów szkolnych, informację należy przekazać w formie pisemnej.