Drukuj

teg

W naszej szkole, jak co roku działaliśmy w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej (TEG) 15-22.11.2021 pod hasłem „Działajmy razem. To nasz wspólny świat”

Tydzień Edukacji Globalnej (TEG) to wydarzenie koordynowane przez Centrum Północ-Południe Rady Europy mające na celu zwrócenie uwagi społeczeństw Europy na funkcjonowanie współczesnego świata oraz konsekwencji, które niesie ze sobą globalizacja.

 

Edukacja Globalna jest terminem zbiorczym zawierającym w sobie edukacjędla pokoju, edukację rozwojową, edukację o prawach człowieka, edukację dla pokoju i zapobiegania konfliktom, edukację międzykulturową, edukację dla społeczności zrównoważonej oraz edukację ekologiczną. Pociąga to za sobą te rodzaje edukacji dla zmian socjalnych, lokalnych i globalnych, które podzielają perspektywę sprawiedliwości i zaangażowanie w budowanie bardziej sprawiedliwego świataw kontekście globalizacji. Te rodzaje edukacji powstały w odpowiedzi na ogólnoświatowe wyzwania i są inne w różnych państwach. Dzięki powiązaniu ich ze sobą można dzielić się strategiami, doświadczeniami i w ten sposób może zwiększyć się pula dostępnych środków.

Na lekcjach biologii w poszczególnych klasach poruszaliśmy tematy z dziedziny ochrony klimatu, migracji i zrównoważonego rozwoju. Efektem tych zajęć są prace dzieci, które utworzyły piękną wystawę na korytarzu szkolnym.