Drukuj

 

prog eu

Projekt nr RPLD.11.01.02-10-0074/18 "Techono-logiczni! Odkrywamy i zdobywamy świ@t" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projekt nr RPLD.11.01.02-10-0074/18 "Techono-logiczni! Odkrywamy i zdobywamy świ@t" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

"Zapytanie ofertowe świadczenie usług transportu uczniów Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsaświadczenie usług transportu uczniów Szkoły Podstawowej im. Konstantego IldefonsaGałczyńskiego w Solcy Wielkiej po zajęciach realizowanych w ramach projektupt.: ,,Techno-logiczni! Odkrywamy i zdobywamy świ@t""

ikona pdf - SIWZ

ikona pdf - Zapytanie ofertowe

ikona pdf - Załącznik nr 1 - wzór Formularza ofertowego

ikona pdf - Załącznik 2 wzór Umowy

ikona pdf - Załącznik 3 Regulamin dowozów

ikona pdf - Załącznik 4 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

ikona pdf - Załącznik 5 Oświadczenie o spełnianiu warunków