Zarząd Samorządu Uczniowskiego  Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego

w Solcy Wielkiej na rok szkolny 2017/2018:

 

Przewodnicząca: Paulina Goszczyk

Wiceprzewodnicząca: Kaja Kowalczuk

Opiekunowie:

Monika Majchrzak

Kamila Niedźwiedź