Smaller Default Larger

 

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO
W SOLCY WIELKIEJ

Szkoła powstała w 1889 r., jednak brak dokumentów potwierdzających datę jej założenia. Pierwszy budynek szkolny z  izbą lekcyjną i mieszkaniem dla nauczyciela zbudowano w  1904 r. Na jego miejscu stoi obecny budynek Szkoły Podstawowej. W okresie międzywojennym szkoła przechodziła kilkakrotną reorganizację jak wszystkie wówczas w Polsce. Od początkowej do powszechnej, z jednoklasowej na czteroklasową. Pierwszym jej nauczycielem i kierownikiem był Stanisław Żemigała, który pracował w szkole 26 lat. W 1936 r. dołączyli do niego nauczycielka Muznerowska (imię nieznane) i nauczyciel Stanisław Chmielecki. W  czasie wojny, w  okresie kampanii wrześniowej i wzmożonych walk nad Bzurą w szkole działał szpital polowy, później budynek pełnił funkcję kwaterunkową dla niemieckiego wojska.

Po wojnie kierownictwo nad szkołą objął Stanisław Michalski, wielki społecznik i patriota, inicjator  społecznego projektu budowy cmentarza wojennego w Solcy Wielkiej. Funkcję dyrektora pełnił do 1972 r. W latach 50. XX w. rozpoczął się powolny okres rozbudowy szkoły. Aktywnie działały szkolne organizacje, wśród nich, od 3 listopada 1950 r., Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP). W latach 1984-1987 budynek szkolny poddano kapitalnemu remontowi: dwukondygnacyjny z salą gimnastyczną (uroczyste oddanie obiektu sportowego nastąpiło 1 września 1992 r.) i oddziałem przedszkolnym do dziś zaspokaja potrzeby środowiska lokalnego. Warto zaznaczyć, że w nowej sali gimnastycznej goszczono Mistrzynie Polski Piłki Siatkowej Juniorek Starszych z Klubu Sportowego „Górnik” w Łęczycy z trenerem Wojciechem Lalkiem. W  roku szkolnym 1999/2000, po  wprowadzeniu reformy oświaty, powołano w Solcy Wielkiej sześcioklasową Szkołę Podstawową (od 6 maja 1993 r. im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego) i Gimnazjum. Obie szkoły od roku szkolnego 2003/2004 tworzyły Zespół Szkół w Solcy Wielkiej. W 2005 r. Zespołowi nadano imię Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Organem prowadzącym szkołę jest gmina Ozorków, nadzór pedagogiczny pełni Kuratorium Oświaty w Łodzi.

W ostatnim czterdziestoleciu dyrektorami szkoły byli: Henryk Grzyb (w latach 1972-1984), Danuta Kontarska (w latach 1984-2007). Dyrektorem Gimnazjum w latach 1999-2004 była Sabina Pabiańczyk. Od 1 września 2007 roku  do 31 sierpnia 2015 roku dyrektorem Zespołu Szkół był Grzegorz Brygier. Obowiązki wicedyrektora pełnia Aneta Pyciarz. Po niespodziewanej śmierci dyrektora Grzegorza Brygiera (31.08.2015) od roku szkolnego 2016/2017 funkcję dyrektora pełni Aneta Pyciarz.

Szkoła podejmuje działania zmierzające do osiągnięcia jak najlepszych wyników nauczania. Tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły, podnoszenie poziomu edukacyjnego uczniów odbywa się poprzez: organizację kół przedmiotowych i zainteresowań, naukę języków obcych (angielskiego i niemieckiego), wykorzystanie komputera w procesie kształcenia, indywidualizację nauczania, pomoc uczniom mającym trudności w nauce, współpracę z rodzicami. Szkoła promuje bezpieczny i zdrowy model życia. W związku z tym kładzie nacisk na m.in. na edukację poprzez sport i turystykę.

Od roku szkolnego 2016/2017 prowadzone są w kl. 0-III pozalekcyjne zajęcia w ramach ,,Szkółki Piłkarskiej”, zajęcia popularyzujące brydża sportowego, cieszące się dużą popularnością. Od października 2017 r. wprowadzona została nauka gry w szachy w klasach I-III. Na terenie  szkoły działa też SKO (kl. I-III SP) oraz  Drużyna Harcerska ,,Wędrowcy”, która angażuje się w działania szkolne i lokalne.

Uczniowie kultywują tradycje patriotyczne, roztaczając opiekę nad grobami żołnierskimi. Każdego roku we wrześniu odbywają się uroczystości rocznicowe Walk nad Bzurą, na których honorowymi gośćmi są członkowie Sekcji Kolarskiej ,,Szwadron” im. 2 Pułku  Szwoleżerów Rokitniańskich oraz żołnierze z Jednostki Wojskowej w Leźnicy Wielkiej.

Wysoki poziom wiedzy i umiejętności uczniów dokumentują zdobyte dyplomy i wyróżnienia. Uczniowie Gimnazjum w Solcy Wielkiej zajęli I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Świątecznym: ,,Poznaj magię kraju Wikingów i jego świątecznych tradycji”, organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ambasadę Królestwa Norwegii. Laureaci zaproszeni zostali do wzięcia udziału w gali pokonkursowej i wernisażu nagrodzonych prac. Spotkanie odbyło się 18 grudnia 2008 r. w Ambasadzie Królestwa Norwegii. Wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów służą przedmiotowe konkursy szkolne i pozaszkolne, a poszerzeniu wiedzy o regionie i świecie – organizowane imprezy, jak: wyjazdy do kina, teatru, szkolne uroczystości, np. Dzień Chleba, Dzień Patrona. Szkoła może pochwalić się licznymi sukcesami w konkursach literackich na szczeblu wojewódzkim (I miejsce w konkursie ,,Łódź na morzu wyobraźni”  w latach 2011, 2012) i ogólnopolskim(II nagroda – wyposażenie biblioteki szkolnej) oraz osiągnięciami sportowymi w następujących dyscyplinach: tenis stołowy, piłka nożna, lekkoatletyka. Spektakularne sukcesy osiągają brydżyści, zarówno na szczeblu wojewódzkim, jak i ogólnopolskim, a absolwenci szkoły nawet na arenie międzynarodowej.

Szkoła przygotowuje uczniów do podjęcia dalszej nauki na szczeblu ponadgimnazjalnym. Pomagają jej w tym programy unijne, w których uczniowie biorą udział, np. w roku szkolnym 2012/2013 uczniów klasy pierwszej objęto programem nauczania dla gimnazjum, opracowanym w ramach projektu „Zostać Przedsiębiorczym – program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym dla gimnazjum”. Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W  murach szkoły bardzo często odbywają się najważniejsze dla środowiska wydarzenia: uroczystości o charakterze patriotyczno-religijnym – Rocznica walk nad Bzurą, akademie okolicznościowe, spotkania z wybitnymi osobowościami regionu, ceremoniał świąteczny, np. ,,Jajeczko Wielkanocne dla samotnych”, „Opłatek dla Seniorów”, podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w 2005 r. Zespół Szkół w Solcy Wielkiej został uhonorowany Odznaką „Zasłużony dla Gminy Ozorków”. Poziom nauczania potwierdzają bardzo dobre wyniki egzaminów zewnętrznych oraz dalsza kariera edukacyjna absolwentów.

Z dniem 1 września  2017 r. Zespół Szkól w Solcy Wielkiej , w skład którego wchodziła dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej i dotychczasowe Gimnazjum w Solcy Wielkiej, stał się ośmioletnią Szkołą Podstawową  im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej.