Pobierz do druku - ikona pdf


 

Harmonogram przewozu dzieci i uczniów Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej, ZSS w Ozorkowie w roku szkolnym 2017-2018.

 

DOWOZY

Kurs

Godz.

Miejscowość

Liczba dowożonych

uczniów

Liczba przejechanych

kilometrów
w danym kursie

uwagi

PksDwa autobusy

(jeden kurs)

07:05

Ozorków Centrum

3

 

Pks

07:08

Ozorków Bugaj

3

 

Pks

07:10

Ozorków Toni

3

 

brak

07:13

Opalanki, posesja Nr.34 (sołtys)

7

 

wiata

07:19

Cedrowice Parcela, posesja Nr 12

53

 

wiata

07:21

Cedrowice Parcela, posesja Nr 27

(przystanek autobusowy)

 

Pks

07:22

Cedrowice Parcela, posesja Nr 41b,

 

wiata

07:26

Cedrowice Parcela I

   

07:28

Cedrowice posesja Nr 57 (przy lesie)

 

Uchwała fizycznie brak

07:30

Cedrowice posesja Nr 59 (wiata)

 

wiata

07:32

Cedrowice Parcela II, (przy trasie)

 

pks

07:34

Wróblew posesja Nr 28 (słupek)

12

 

słupek

07:36

Solca Wielka (szkoła)

 

 

 

Razem

81

17,4 km

 

Jeden autobus

(trzy kursy)

07:10

Borszyn (krzyżówka, drogi Parzęczew – Łęczyca)

4

 

wiata

07:12

Tkaczew pos. Nr 20 (murowany)

6

 

Pks

07:13

Tkaczew (przystanek autobusowy), posesja Nr 11 (wiata)

6

 

wiata

07:15

Skromnica (wiata), posesja Nr 18

5

 

wiata

07:18

Borszyn posesja. Nr 10 (słupek)

17

 

słupek

07:22

Borszyn (krzyż. z Trojanami), słupek

4

 

      słupek

07:24

Solca Wielka (szkoła)

 

 

 

Razem

42

8,5 km

 

07:25

Solca Wielka (szkoła)

 

 

 

07:28

Solca Wielka posesja 7c (słupek)

13

 

słupek

07:31

Solca Mała (obok boiska), (wiata)

29

 

wiata

07:35

Tkaczew, przystanek posesja Nr 11 (wiata)

5

 

wiata

07:37

Skromnica, posesja Nr 18, (wiata)

6

 

wiata

07:39

Borszyn posesja Nr 10 (słupek)

2

 

słupek

07:45

Solca Wielka (szkoła)

 

 

 

Razem

55

11,4 km

 

07:46

Solca Wielka (szkoła)

7*

 

 

07:49

Wróblew posesja Nr 28 (słupek)

   

słupek

07:55

Ozorków-Zespół Szkół Specjalnych

 

 

 

08:00

Ozorków Centrum

 

 

 

 

Razem

7*

6,7 km

 

Jeden autobus

(jeden kurs)

07:15

Wróblew (boisko)

26

 

słupek

0:717

Wróblew(posesja nr.4)

 

słupek

07:18

Śliwniki (kapliczka) posesja Nr 19a

 

słupek

07:21

Pełczyska II posesja Nr 2 (słupek)

 

słupek

07:26

Pełczyska posesja Nr 18 (słupek)

 

słupek

07:28

Borszyn posesja Nr 53 (słupek)

5

 

słupek

07:30

Solca Wielka (szkoła)

 

 

 

Razem

31

8,9 km

 
               

* Uczniowie szkoły specjalnej w Ozorkowie

** Dojeżdżający na zajęcia warsztatowe w Ozorkowie

DOWOZY RAZEM:        LICZBA UCZNIÓW – 209 + 7* = 216,     LICZBA KM - 52,9 km

ODWOZY

Kurs

Godz.

Miejscowość

Liczba odwożonych

uczniów

Liczba przejechanych

kilometrów
w danym kursie

I

(pierwszy autobus)

13:00

Solca Wielka (szkoła)

 

 

13:02

Wróblew posesja Nr 28(wiata)

7

 

13:05

Cedrowice Parcela II przy trasie

31

 

13:07

Cedrowice Parcela pos. Nr 59 (wiata)

 

13:09

Cedrowice Parcela pos. Nr 57 (przystanek przy lesie)

 

13:11

Cedrowice Parcela I

 

13:21

Opalanki (wjazd do Ozorkowa przy OPK)

   

13:24

Ozorków Bugaj

5

 

13:26

Ozorków Toni

3

 

13:35

Solca Wielka (szkoła)

 

 

Razem

46

18,5 km

II

(pierwszy autobus)

13:40

Solca Wielka (szkoła)

 

 

13:45

Solca Mała (obok boiska) wiata

6

 

13:47

Tkaczew posesja Nr 11 (wiata)

11

 

13:50

Skromnica posesja Nr 18 (wiata)

2

 

13:53

Borszyn posesja Nr 10 (słupek)

17

 

13:55

Borszyn (krzyżówka z Trojanami)

6

 

14:00

Solca Wielka (szkoła)

 

 

14:05

Wróblew posesja Nr 28 (wiata)

13

 

14:10

Ozorków Toni

   

14:12

Ozorków Bugaj

   

14:15

Ozorków Centrum

 

 

Razem

55

17,8 km

III

(pierwszy autobus)

Kurs z ZSS

w Ozorkowie

15:00

Ozorków Centrum

   

15:05

Ozorków Szkoła Specjalna

 

 

15:09

Wróblew posesja Nr 28 (wiata)

   

15:10

Solca Wielka (szkoła)

9*

 

Razem

9*

6,7 km

IV

(pierwszy autobus)

15:15

Solca Wielka (szkoła)

 

 

15:18

Solca Mała posesja Nr 4 (sołtys)

   

15:22

Solca Mała (obok boiska), wiata

27

 

15:24

Tkaczew posesja Nr11, wiata

4

 

15:27

Skromnica posesja Nr18, wiata

1

 

15:31

Borszyn posesja Nr 10, słupek

2

 

15:33

Borszyn (krzyżówka z Trojanami)

7

 

15:37

Solca Wielka (szkoła)

 

 

Razem

41

11,4 km

Kurs

Godz.

Miejscowość

Liczba odwożonych

uczniów

Liczba przejechanych

kilometrów
w danym kursie

V

(pierwszy autobus)

15:37

Solca Wielka (szkoła)

   

15:38

Wróblew, posesja Nr 28

5

 

15:41

Cedrowice Parcela II, (przy trasie)

24

 

15:43

Cedrowice Parcela pos. Nr 27 (przystanek autobusowy)

 

15:47

Opalanki posesja Nr 34 (sołtys),

 

15:55

Ozorków (Toni)

3

 

15:57

Ozorków Bugaj

5

 

16:00

Ozorków Centrum

   

Razem

34

14,7 km

VI

(drugi autobus)

14:00

Solca Wielka (szkoła)

 

 

14:02

Wróblew (boisko)

26

 

14:04

Wróblew(posesja nr4)

 

14:05

Śliwniki pos. Nr 19a (kapliczka), słupek

 

14:08

Pełczyska II posesja Nr2 (słupek)

 

14:15

Pełczyska  posesja Nr18 (słupek)

 

14:20

Borszyn posesja Nr 53 słupek

5

 

Razem

31

8,9 km

               

 

* Uczniowie szkoły specjalnej w Ozorkowie

** Dojeżdżający na zajęcia warsztatowe w Ozorkowie 

ODWOZY RAZEM:

                               LICZBA UCZNIÓW – 207 + 9* = 216

                               LICZBA KM - 78 km

RAZEM DOWOZY i ODWOZY: 52,9 km + 78,0 km = 130,9 km