Smaller Default Larger

Przewodniczący: p. Tomasz Wydrzyński
Zastępca przewodniczącego: p. Natasza Marciniak
Skarbnik: p. Milena Grochowina

Sekretarz: p. Dominika Patyk

 

Skład Komisji Rewizyjnej
1. p. Sylwia Walczak
2. p. Natasza Marciniak
3. p. Jolanta Michalik


Ustalono minimalną składkę roczną na Radę Rodziców w kwocie 30 zł.

Nr Rachunku bankowego na jaki można przekazywać wpłaty:
84 8786 0001 0010 7259 2000 0001