REKRUTACJA DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2021/2022 - dokumenty do pobrania

  

- Zgłoszenie dziecka do klasy I zamieszkałego w obwodzie Szkoły Podstawowej im. K. J. Gałczyńskiego w Solc Wielkiej, rok szkolny 2021/2022  (dla kandydatów, którzy zamieszkują obwód Szkoły Podstawowej w Solcy Wielkiej)

ikona pdf - ZGŁOSZENIE kandydata do klasy I 

 

ikona pdf - Oświadczenia do wniosku

 

ikona pdf - Oświadczenie woli rodzica

 

 

 - Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy I Szkoły Podstawowej im. K. J. Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej, rok szkolny 2021/2020

(dla kandydatów, którzy nie zamieszkują w obwodzie Szkoły Podstawowej w Solcy Wielkiej)

 ikona pdf - Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy I

 

ikona pdf - Oświadczenia do wniosku

 ikona pdf - Oświadczenie woli rodzica

  

 

REKRUTACJA - ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY NA ROK SZKOLNY 2021/2022 - dokumenty do pobrania

 

- Wniosek o przyjęcie kandydata do Oddziału Przedszkolnego

ikona pdf - Wniosek o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego SPSW

 

ikona pdf - Klauzula informacyjna  SPSW

 

ikona pdf - Oświadczenia do wniosku

 

ikona pdf - Oświadczenie woli rodzica

 

 

- Deklaracja o kontynuowaniu wychowania porzedszkolnego z roku szkolnego 2021/2022

ikona pdf - Deklaracja o kontynowaniu wychowania przedszkolnego SPSW

 

ikona pdf - Klauzula informacyjna SPSW

 

ikona pdf - Oświadczenia do wniosku

 

ikona pdf - Oświadczenie woli rodzica

 

 

ikona pdf - "Zarządzenie Nr 656/2021 Wójta Gminy Ozorków z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz do szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Ozorków"

 


 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego:

ikona pdf - Lista osób zakwalifikowanych do klasy I Szkoły Podstawowej

ikona pdf - Lista osób zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych do Oddziału Przedszkolnego