Smaller Default Larger

Konkursy

KONKURS FOTOGRAFICZNY - PHOTO COMPETITION

Zapraszamy do udziału w VI edycji międzynarodowego konkursu fotograficznego „Inspiracje słońcem”. Przedmiotem fotografii powinno być  Słońce – nasza gwiazda dzienna. Chcemy jednak odejść od fotografii czysto astronomicznych wykonywanych  za pomocą teleskopu. Zachęcamy do ujęcia Słońca w sposób artystyczny. Każdy z autorów może nadesłać do 3 fotografii.

Każda praca oceniana będzie oddzielnie. Prace w formacie JPG o wymiarach minimalnie 1200x1600 pikseli i maksymalnie w plikach nie  przekraczających 1MB wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy nadsyłać na adres fotokonkurs@radziejów.edu.pl. ;   

Zdjęcia należy nadsyłać do 18 czerwca2021r. Najlepsze prace zaprezentowane będą w formie wystawy, której otwarcie odbędzie się 18 czerwca 2021 roku w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie oraz opublikowane zostaną w witrynie  www.radziejow.edu.pl.

ikona pdf - Formularz zgłoszeniowy

ikona pdf - Regulamin

konkus zawsze bezpieczni 21

Od 5 lat Gmina Ozorków współpracuje z fundacją OAZA, w celu propagowania bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży. Organizowane są pikniki bezpieczeństwa, wyposażenie uczniów w odblaski a także organizowane są profilaktyczne spotkania.    W porozumieniu z Komisariatem Policji w Ozorkowie, prowadzone są działania edukacyjne, których efektem kończącym pracę profilaktyczną  jest konkurs po.” ZAWSZE BEZPIECZNI”.

Celem konkursu jest wypracowanie wspólnego dla uczniów gminy hasła propagującego bezpieczne zachowania w roku szkolnym 2021/2022. Jego ideą jest przedstawienie w formie hasła wiedzy autorów o bezpiecznych zachowaniach. Tematyka może obejmować np. bezpieczeństwo na drodze, w wodzie,  w sieci, podczas prac polowych, przeciwpożarowe zdrowotne itd.