Pobierz do druku - ikona pdf


 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020 r.

Dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych / DEN

14 października 2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

dla kl. I-VII/VIII oraz OP

 

25 maja 2021 r. E8

26 maja 2021 r.  E8

27 maja 2021 r.  E8

1 czerwca 2021 r. Dzień Dziecka

4 czerwca 2021 r. (po święcie Bożego Ciała)

Zimowa przerwa świąteczna

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

 

23 - 31 grudnia 2020 r.

Ostateczny termin wystawienia ocen za I półrocze 2020/2021

25 stycznia 2021 r.

Rada klasyfikacyjna

29 stycznia 2021 r.

Rada podsumowująca pracę w I półroczu 2020/2021

1 lutego 2021 r.

Ferie zimowe  – na terenie całego kraju

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2111)

4 stycznia – 17 stycznia 2021 r.

Poczatek II półrocza 2020/2021

 

1 lutego 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty:

- egzamin z języka polskiego,

- egzamin z matematyki,

- egzamin z języka angielskiego.

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji

 

25 maja 2021 r. godz. 9:00

26 maja 2021 r.  godz. 9:00

27 maja 2021 r.  godz. 9:00

 

2 lipca 2021 r.

 

9 lipca 2021 r.

Ostateczny termin wystawienia ocen za II półrocze 2020/2021

14 czerwca 2021 r.

Rada Klasyfikacyjna

18 czerwca 2021 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

Rada podsumowująca rok szkolny 2020/2021

29 czerwca 2021 r.

SPOTKANIA Z RODZICAMI / KONSULTACJE

 

Spotkania organizacyjno-informacyjne

Spotkania on-line/wywiadówki

Konsultacje dla rodziców kl. VIII

Spotkania on-line/wywiadówki stacjonarne

Konsultacje dla rodziców

Spotkania z rodzicami/wywiadówki

Konsultacje dla rodziców/ Spotkanie informacyjne dla rodziców ósmoklasistów przed egzaminami.

7-8 września 2020 r.

23-25 listopada 2020 r.

19 stycznia 2021 r.

3-4 lutego 2021 r.

17 marca 2021 r. 

12-13-14 kwietnia 2021 r.

18 maja 2021 r.