Smaller Default Larger

konkus zawsze bezpieczni 21

Od 5 lat Gmina Ozorków współpracuje z fundacją OAZA, w celu propagowania bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży. Organizowane są pikniki bezpieczeństwa, wyposażenie uczniów w odblaski a także organizowane są profilaktyczne spotkania.    W porozumieniu z Komisariatem Policji w Ozorkowie, prowadzone są działania edukacyjne, których efektem kończącym pracę profilaktyczną  jest konkurs po.” ZAWSZE BEZPIECZNI”.

Celem konkursu jest wypracowanie wspólnego dla uczniów gminy hasła propagującego bezpieczne zachowania w roku szkolnym 2021/2022. Jego ideą jest przedstawienie w formie hasła wiedzy autorów o bezpiecznych zachowaniach. Tematyka może obejmować np. bezpieczeństwo na drodze, w wodzie,  w sieci, podczas prac polowych, przeciwpożarowe zdrowotne itd.

Prace powinny zostać ukończone do dnia zakończenia roku szkolnego, a następnie złożone do Urzędu Gminy (Pani Grażyna Radwańska). W terminie do końca lipca 2021r. zostaną wyłonieni laureaci, natomiast finał wraz z wręczeniem nagród, odbędzie się na początku roku szkolnego, we wrześniu 2021r. Konkurs plastyczny został objęty patronatem przez Pan Wójta Gminy Ozorków Tomasza Komorowskiego.

Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież do aktywnego uczestniczenia!

ikona pdf - Regulamin konkursu